TECHNOLOGIE W WARSZAWIE


Bezpłatny projekt 5 spotkań wykładowych dla klas 4-5 warszawskich szkół podstawowych.

Co będzie się działo?

Projekt ten będzie ukazywał nasze miasto, które wraz z pojawianiem się kolejnych technologii staje się coraz nowocześniejszym, lepszym do życia miejscem. Dzieci przekonają się, jak pojawienie się poszczególnych wynalazków zmieniło życie warszawiaków, poznają zasady działania poszczególnych wprowadzanych nowinek. Przekonają się, że w codziennym życiu różne nauki się przenikają i zmiany na jednym polu powodują zmiany także w innych dziedzinach. Dlatego też w naszym projekcie pojawia się dwa ujęcia – przede wszystkim techniczne – ukazujące jakie konkretnie wynalazki pojawiały się w Warszawie, jak działały, z jakimi problemami musieli się zmierzyć konstruktorzy i inżynierowie. Z drugiej strony uczestnicy zobaczą, jakie zmiany społeczne i ekonomiczne powodowało pojawienie się tych nowinek. Zajęcia maja charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarne podejście do problemów ukaże uczniom, że wiele różnych dziedzin nauki opisuje ten sam świat, że zmiany w jednej dziedzinie życia mają wpływ na zmiany na wielu innych płaszczyznach.

Tematy spotkań:

  • Rzeka wielki skarb – woda w mieście
  • Rozwój transportu – jak elektrownie warszawskie wpłynęły na jakość podróżowania, a jak rozwój transportu wpłynął na Warszawę
  • Rozświetlone miasto – jak oświetlać i ogrzewać?
  • Telekomunikacja w Warszawie – pierwsze centrale, telefony, budki na żetony.
  • Co z tą Warszawą? – jak rozwój zmienił życie ludzi, co się poprawia, co się pogarsza.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DO BEZPŁATNEGO WYKORZYSTANIA:

Kogo zapraszamy?

Klasy 4 i 5 warszawskich szkół podstawowych. Nasi edukatorzy będą przyjeżdżać na zajęcia w umówionym terminie. Zajęcia zaczniemy od października.


Rekrutacja na zajęcia została zamknięta.